Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Doc. Ing. Alžběta Kiráľová Ph.D.

Vystudovala ekonomiku cestovního ruchu a svou kariéru začala v podnicích cestovného ruchu, následně působila jako odborná asistentka na Katedře cestovního ruchu a společného stravování, později jako vedoucí uvedené katedry, kde se věnovala problematice marketingu a cestovního ruchu a té se věnuje dodnes. Svou kariéru rozšířila o působení v mezinárodních firmách, kde zastávala marketingové pozice v top managementu.

Doc. Kiráľová absolvovala stáže, studijné cesty a vzdělávací kurzy ve Velké Británii na New College Durham, Bradford and Ilkley College, Bradford, University of West of England, Bristol, ve Švýcarsku na Vysoké škole hotelové v Churu, v Spolkové republice Německo na Fachhochschule v Kemptenu, v Japonsku na AOTS v Tokiu, v USA na Jacksonville Chamber of Commerce, Jacksonville, Florida. Jako hostující profesorka působila v USA na The University of South Carolina, HRTA Office, Columbia South Carolina a na The Georgia State University, Atlanta Georgia, na Katedře cestovního ruchu a společného stravování Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku. Působila na Vysoké škole hotelové v Praze 8, spol. s r. o., na VŠE Praha a na University of New York in Prague.

Doc. Kiráľová přednáší na mezinárodních konferencích v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, Itálii, Belgii, Finsku a Velké Británii. Je autorkou 3 monografií, velkého počtu odborných článků, vysokoškolských skript, podílí se pravidelně na zpracování vědecko-výzkumných projektů v Čechách i v zahraničí.

Doc. Kiráľová je členkou Akademického výboru při NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch, členkou TTRA – Travel & Tourism Research Association a členkou Destination Marketing Association International, je externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, Slovenská republika a byla jmenována Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie. Je zakladatelkou a editorkou vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s., a členkou Ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vydávaného Polytechnic Institute of Leiria, School of Tourism and Maritime Technology v Portugalsku.