Search

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Tvorba produktu

There are no translations available.

  • praktické zásady tvorby produktu a zapojení soukromého a veřejného sektoru
  • marketingový přístup k tvorbě produktu
  • turistické atraktivity Prahy 5
  • nabídka služeb Prahy 5
  • případová studie
  • produkt a kvalita produktu
  • příklady
marketingový přístup k tvorbě produktu