Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Marketingový plán

  • plánování marketingových aktivit
  • rozpočet marketingových aktivit
  • součásti marketingového plánu
  • situační analýza
  • vytyčení záměrů a cílů
  • volba strategie
  • plán konkrétních marketingových opatření ke splnění cílů včetně stanovení rozpočtu
  • kontrola, hodnocení a měření marketingového plánu (analýza prodeje, analýza tržního podílu, výzkum spokojenosti, …)
  • praktická ukázka marketingového plánu Vídně