Search

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Rostliny v květnících zimu zvládly, ulice Prahy 5 se zazelenaly!

 

Projekt Snížení imisní zátěže ozeleněním ulic, v rámci kterého Praha 5 v loňském roce umístila 245 nádob s rozličnou zelení, travním podrostem i keři a osadila protihlukové stěny na Barrandově břečťany, překvapil nejednoho z dřívějších kritiků. Zeleň v nádobách prosperuje dle očekávání radnice a nepotvrdily se obavy části médií, že rostliny v silných mrazech uhynou.

 

„Rostliny byly vybrány s ohledem na jejich umístění. Travní podrost ve vybraných nádobách vizuálně podkresluje celkově příjemný dojem kontejnerové zeleně. Médii bylo s oblibou často prezentováno, že zeleň uhyne, což se samozřejmě nepotvrdilo. Zaregistrovali jsme několik individuálních případů vandalství, jako např. vyvrácené stromy či odcizené keře. To ale, bohužel, na veřejném prostranství není nic neobvyklého,“ dodal vedoucí odboru správy veřejného prostranství Bc. Lukáš Pokorný.

 

Rozmístění mobilní zeleně bude navíc na základě podnětů ze strany Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy upraveno a část nádob odstraněna z památkové zóny. Změna se dotkne zhruba padesáti kusů.

 

Stěhování se některé nádoby nevyhnou ani z důvodu budování přeložek sítí, které budou probíhat od 30. května 2013. „Společnost Skanska má v ulici Svornosti naplánovány práce k vybudování nezbytných přeložek sítí, proto musí zeleň uvolnit prostor technice. Několik dalších nádob se navíc přemístí z důvodu předem avizované opravy domu a nutnému umístění lešení,“ vysvětlil Bc. Lukáš Pokorný.

 

„Na základě místních šetření byla jako jedna z možných lokalit k přemístění nádob vytipována část ulice Vrchlického, která nespadá do památkové zóny Smíchov. Intenzitou dopravy splňuje patřičný parametr schválené dotace - snížení imisí a zároveň také požadovanou šířku chodníku, což kromě jiného i usnadňuje následné zalívání a údržbu“, dodal Jaroslav Nedvěd.

 

V polovině června bude zahájen nátěr podkladovou šedou barvou jemného odstínu. S ohledem na umístění nádob v bezprostřední blízkosti frekventovaných komunikací by mělo dojít k ochrannému antigrafitti nátěru, který znesnadní život vandalům. Nátěr odolává všem nečistotám jako např. psí moč, odpadní voda, povětrnostní vlivy apod.

 

Radnice připravuje pro své občany v lokalitě Zlíchova také malý parčík s nezbytným mobiliářem, jako jsou lavičky a koš včetně sáčků na psí exkrementy.