Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Radnice Prahy 5 se rozhodla omezit hlasitá pouliční vystoupení

 

Radní Prahy 5 souhlasili na svém zasedání v úterý 10. prosince s návrhem zákazu pouliční formy hudební produkce na barrandovském Tilleho náměstí a na tzv. pěší zóně Anděl. Zároveň radnice požádala magistrát, aby obě lokality začlenil do příslušné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku právě při pouliční veřejné produkci, která je známa také pod pojmem „busking“.

 

Důvodem k omezení hudební pouliční produkce byl velký nárůst počtu tzv. „buskerů“ v ulicích Prahy 5. Za buskery se považují například umělci hrající na hudební nástroje, kteří očekávají drobnou finanční odměnu od veřejnosti.

 

Důvodem k přesídlení těchto lidí na Prahu 5 bylo pravděpodobně rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. 4. loňského roku, kterým byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

 

„Hlavní město vydalo tuto vyhlášku podle našeho názoru na základě negativní zkušenosti s provozováním buskingu. Mezi lokalitami schválenými zastupiteli hlavního města, s výjimkou obecně uvedených míst jako například dětská hřiště nebo hřbitovy, nebyla žádná lokalita na území městské části Praha 5! Poté, co vyhláška nabyla účinnosti 15. května 2013, došlo v souvislosti se zákazem pouliční umělecké produkce na početných místech ležících na území Prahy 1 k podstatnému nárůstu provozování buskingu právě v oblasti pěší zóny Anděl. Tato produkce je kritizována ze strany občanů, zástupců firem a zaměstnanců těchto firem v okolí. Také se tyto osoby často stávají překážkou nebo narušují akce uměleckých uskupení (pěvecké, taneční a další vystoupení), která získala patřičná povolení na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací,“ vysvětlila krok radnice zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová (UNP).

 

Městská část se na základě usnesení rady, ale také Komise kulturní a Komise dopravy, obrátí na MHMP, aby zařadil Tilleho nám. a pěší zónu Anděl, tj. prostor definovaný ul. Nádražní (od křižovatky s ul. Bozděchova a J. Plachty), ul. Plzeňská (od křižovatky s ul. Stroupežnického) a ul. Štefánikova (od křižovatky s ul. Kartouzskou a V Botanice), všechny v úseku po křižovatku ulic Nádražní x Plzeňská x Štefánikova x Lidická do znění § 5 vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

 

Omezení se tedy týká pouze formy hudební produkce, tichá vystoupení, například v podobě tzv. „oživlých soch“, tímto nejsou dotčena.