Search

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

 

S V O L Á V Á M

 

30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 13 hodin v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro

 

Program:

 

 • Zahájení
 • Rozpočet MČ P5 pro rok 2014
 • Ekonomické záležitosti
 • Granty
 • Majetkové záležitosti
 • Sociální záležitosti
 • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
 • Privatizace bytového fondu
 • Kontrola plnění usnesení ZMČ P5
 • Informace z Výborů ZMČ P5
 • Informace z radnice
 • Interpelace


Ing. Miroslav Zelený

starosta MČ Praha 5

 

Pokud se chce oprávněná osoba vyjádřit k otázce, která není předmětem programu zasedání ZMČ P5, může tak učinit v době mezi 15.00 – 15.30 hod

 

Podrobnější náhled programu bude zveřejněn zhruba týden před datem zasedání.