Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

O projektu.

Cílem projektu provozování informačního portálu pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5 je dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města především v oblasti cestovního ruchu a zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání v oblasti cestovního ruchu. Projekt svým zaměřením reaguje na následující aktuální problémy hl. m. Prahy:

 • pokles atraktivity Prahy jakožto turistické destinace , který se projevuje poklesem počtu návštěvníků Prahy a změnou struktury návštěvníků v neprospěch vysoko-příjmových skupin turistů.
 • potřebu zvýšit atraktivitu služeb a konkurenceschopnost subjektů působících v oblasti CR (ubytovací služby, kulturní, sportovní akce apod.) a zvýšit povědomí o turistických atrakcích u poskytovatelů služeb CR.

Realizovaný projekt přinese tyto nové služby:

 • upozorňování na nové obchodní příležitosti – Prague 5’s Information Centre for the support of tourist services will notify businesses in the tourism sector of new business opportunities arising from the activities of the Prague 5 Municipal District,
 • spolupráce s partnerskými městy - MČ Praha 5 úzce spolupracuje s partnerskými městy Budapešť, Kalithea (Řecko), Berlin Neukölln a Saugues (Francie). Ze spolupráce s těmito městy často vyplynou různé akce, konference pořádané MČ, prezentační akce podnikatelů apod., které je potřeba zajišťovat společně se subjekty cestovního ruchu na území MČ Praha 5.
 • spolupráce mezi podnikateli v CR - informační centrum bude zprostředkovávat vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů,
 • vzdělávání zástupců subjektů poskytujících služby v CR na území MČ – pořádání vzdělávací seminářů pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a šíření příkladů nejlepší praxe ze zahraničních partnerských měst,
 • vytvoření marketingového a prodejního kanálu pro služby CR – vytváření obchodních příležitostí směrem k zahraničním obchodním partnerům a potenciálním návštěvníkům, které se budou týkat propagace služeb u partnerských měst, propagace speciálních akcí na ubytování, kulturních akcí pořádaných v Praze apod.,
 • využití informačního potenciálu internetového televize MČ Praha 5 – prostřednictvím internetové televize, kterou provozuje MČ Praha 5, budou informováni podnikatelé v oblasti CR o nových obchodních příležitostech, přinášet bude i novinky z oblasti cestovního ruchu a kulturních akcí,
 • zvýšení informovanosti podnikatelů v oblasti CR – poskytnutí poradenské podpory o možnostech podnikání na území MČ Praha 5 pro začínající podnikatele v CR, zlepšení komunikaci mezi subjekty CR, státní správou a samosprávou.

Významný specifikem projektu je jeho úzká specializace na v dnešní době pro hl. m. Prahu zásadní oblast cestovního ruchu , konkrétně v MČ Praha 5. Zatímco stávající Podnikatelské centrum Smíchov poskytuje pouze základní poradenskou činnost všem podnikatelům bez rozdílu hospodářské činnosti, nové Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu bude poskytovat komplexní služby výhradně subjektům cestovního ruchu, bude zajišťovat jejich propagaci a tím sledovat cíl rozvoje cestovního ruchu na území MČ Praha 5 s dopadem na celou Prahu. Navíc se jedná o jediné informační centrum tohoto druhu v celé Praze.

 

Cílové skupiny projektu

 • podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu
 • obyvatelé MČ Praha 5
 • obyvatelé Prahy
 • hl. m. Praha